słownik angielski - polski

English - język polski

avoid

po polsku:

1. Uniknąć


Zawsze staram się unikać jazdy w godzinach szczytu
avoid driving
oszczędź mi szczegółów
unikać stresujących sytuacji
uniknąć, unikać, omijać, wystrzegać się, ustrzec s

moj angielski
Powtórki z zajęć
Moja pierwsza lekcja
angielski pon/sr 18
kolos angielski 6-8

2. unikać


tłumaczenie przykładu ze słówkiem
unikać
unikać konfrontacji
unikać kłótni
uniknąć pomyłek

kolokwium angielski
dział 1: Człowiek
2000 słówek - litera "a"
życie rodzinne i towarzyskie
Słownik ISEL - A

3. zapobiegać


Zapobiegać otyłości
Zapobiegliśmy dużej katastrofie.
Zapobiegliśmy katastrofie.
zapobieganie, prewencja
zapobiegać niebezpieczeństwu

peptic ulcers
Moja pierwsza lekcja

4. ominąć
5. omijać


steer clear of