słownik angielski - polski

English - język polski

aware

po polsku:

1. świadom


Jestem tego świadoma.

Powtórki z zajęć
Units 4 and 5
Reading project
2000 słówek - litera "a"
UNIT 4 + Science and technology

2. świadomie


Craig popełnił to przestępstwo rozmyślnie i świadomie, więc jego wyrok będzie surowy
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
Żyjemy coraz mniej świadomie.

Face2Face ADW Unit 1A
Face2Face Advanced Unit 1a

3. świadom czegośCechy charakteru
cechy charakteru

4. poinformowanyKolokwium 1 cz. 1
przydatne zwroty

aware w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

consider