słownik angielski - polski

English - język polski

believe

po polsku:

1. wierzyć


passé
wierz mi
wierzyć w Boga
wierzyć w bycie inną osobą
wierzyć w duchy

NEF Elementary Unit 5
Słowotwórstwo 1
slownictwo rozne
Word Formation 2
Unit 1 - My friends

2. uważać


impreza została uznana za wielki sukces
out!
uważać na czeki
uważać porażkę jako koniec świata
watch out - ostrzegać przed czymś niebezpiecznym look out - ostrzegać przed czymś co może spowodować jakąś krzywdę.

New Matura Success
Unit 1 (New matura success)
sprawdzian 1
new matura success unit 1
kl. 1 unit 1

believe w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku