słownik angielski - polski

English - język polski

certain

po polsku:

1. pewien


Nie jestem pewny.
Ta zmiana jest pewna
having no doubts that something is true
pewien dodatkowy warunek
w pewnym stopniu

słówka kwiecień
2a 2b aaaaaahahahah
zajęcia nr 1
new matura success pre-intermediate, unit 8
nieskończona oraca domowa

2. pewny


siebie
to jest pewne, że coś tam coś tam
to na pewno
upewnić się, że...
zapewnić

Słówka ze szkoły
slownictwo rozne
słówka z lekcji
Angielski 1.1
What Can the Bibel teach us

3. niektóre


Niektóre kina mają automaty w których można otrzymać bilety
Przy niektórych kinach są automaty w których można otrzymać bilety

Fizyka (angielska Wikipedia)
Strona 1 i 2

4. określony


Te rośliny żyją tylko w określonym środowisku.
może być określona do zasilania kuchenki elektrycznej w kuchni

Rich and poor

5. konkretnySłowka angielski do FCE

6. ustalonaRozdział 2 11-22
słówka z 3 stron

7. pewny pewien
8. zdefiniowany poniżej
certain w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

neck