słownik angielski - polski

English - język polski

come

po polsku:

1. przyjść


pojawić się
przykład ze słówki
przyszedł
ss
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

1000 najczęstszych czasowników
02 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...
02 - Phrasal verbs - Cambridge Intermediate - M Mc...
Mama Ang 2017-01-02 SP1 Ag
lekcja nr 2 - podstawówka - mat

2. przychodzić


odmiana czasownika
past simple
przyjść na spotkanie
skąd pochodzisz?
wychodzić na zewnątrz

Słowniki ISEL part1
Welcome friends Unit 7-9
Popularne slowka (C)
Czasowniki nie regóralne wrzesień 2016
czasowniki nieregularne

3. przyjechać


Skąd przyjechałeś?
dotrzeć na czas
planuję czas aby się upewnić, żeby nigdy nie spożniać się na zajęcia
przyjechałem do domu
wczoraj przyjechaliśmy do hotelu

słuwka z działu 2

4. przyjeżdżać


Muszę dostać się na stację kolejową.
Nasze torby przyjechały.
Pociąg przyjeżdża do Walencji o 16:00.
Pociąg przyjeżdża o 10.
przyjazd

podstawa 230
twój angielski podstawa 1/4
IRREGULAR VERBS
dodatkowy angielski
podróżowanie i turystyka

5. przychodzić przyjeżdżać


Skąd pochodzisz?

kolejny 1000 słów
1000 słów PL-EN
1000 najważniejszych słów w języku angielskim
1000 słowek 1-200
słówka podst cz1

6. chodźfiszki mateusza
Agata_zwierzeta i częci
Maks - Klasa 2 - 02

7. come


[kʌm] kam
come
kam
podchodzić, podejść, zbliżać się
wchodzić, przychodzić

Past paticiciple (1 i 2)
Trzecia forma
nie reguralne

8. nadchodzićArtykuł ISEL: Man, Dog, Cow & Monkey
Wejść czy wyjść?

9. dochodzić


Mr and Mrs Douglas' solicitor advised them to ekse an injunction against the magazine in the High Court. (to ask for or try to do something)
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

słówka nieregularne
Angielski 1 rozdział

10. przybywać


On przyjdzie jutro.
Wczoraj nadszedłam z Londynu.
Wierzę zatem że jest to idea która przybyła ale po prostu nie została jeszcze wprowadzona.
przjechał koło południa
przybywać na spotkanie

1000 najczęsciej używanych słów w języku angielski...

11. wracać


on wrócił
opadać np. gorączka, obrót, cena
wczoraj wróciłam później do domu.
wracać do pracy
x

słówka od unit 1 do unit 18
what am i doing

12. stawać się


ja / ty / on...
nagle pociemniało
passé
staje się bardzo znaczące
werden wurde geworden


13. przybyć


Tom przybędzie tu przed 9 wieczorem.
Wiesz o której przyjeżdża pociąg?
ankommen
przybyć znowu na ziemię
to reach a place: What time does your plane arrive?


14. przyszedłem


W zeszłym tygodniu przyszedłem do domu późno.

Przydatne zwroty

15. wymyślić


to find
to invent a story, poem, etc.
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wymyślić lepsze rozwiązanie
wymyślić rozwiązanie