słownik angielski - polski

English - język polski

commitment

po polsku:

1. zobowiązanie


W zeszłym roku podjęliśmy zobowiązanie do zmniejszenia emisji.
Zbyt dużo zaangażowania?
Zobowiązanie do wolonatariatu
Zobowiązałem się wziąć odpowiedzialność za...
zrobiłem zobowiązanie do...

telefon do kwaietnia
business english
Moja pierwsza lekcja
legal english
Moja pierwsza lekcja

2. oddanie


pago, donación

Celebrations (uroczystości)
slownictwo maturalne str 117
matura focus 4 unit 6 part 1
Pierwsza część
personality, emotions, attitude

3. poświęcenie


Jego sukces jest wynikiem poswięcenia dla pracy
Języki obce wymagają poświęceń.
oddać się sprawie
poświęciła się wychowaniu dzieci
the act of giving up something important or valuable so that you or other people can do or have something else

Entertainment part 1
Słówka Pati Google, Lady Gaga
Face2Face Advance Unit 1
First lesson
słówka z prezentacji

4. zaangażowaniaIntermediatePlus 1-6
słówka na mature
People unit 1
1000 najważniejszych rzeczowników po angielsku 550...
English lesson

5. zaangażowanie osobisteBusiness English - words

6. zaangażowanie zobowiązaniePearson ABC socjalizowanie

7. zaangażowany


Moi żołnierze byli bardzo zaangażowani
involved in (rzeczownik)
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

English class

commitment w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

improve
neat