słownik angielski - polski

English - język polski

contain

po polsku:

1. zawierać


woda mineralna zawiera dwutlenek węgla
zawiera substancje
zawierać umowę
zawierać, pomieścić, powstrzymać, objąć, hamować,
łącznie z, w tym

Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
nauka i technika
Moja pierwsza lekcja
Popularne slowka (C)

2. zawiera


puszki kawy, które kiedyś zawierały pełny funt kawy
syfon jest zawarty w cenie

żywienie angielski
słówka z lekcji 1
żywienie matura

3. zawierają
4. powstrzymać


Ocieplenia klimatycznego nie na się tym powstrzymać.
The police held the demonstrators back
to stop someone doing sth
to stop, to prevent
łodyga

kolokwium z angola
forest fires

contain w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku