słownik angielski - polski

English - język polski

debt

po polsku:

1. dług


być zadłużonym
być zadłużonym po uszy
deuda
popaść w długi; być u kogoś zadłużonym
zadłużony/ zadłużać się/ spłacać dług

Business English - Finance and Accounting
A27: Słówka z tablicy PAŹDZIERNIK
Mixed vocabulary 1-12 III
BBC Leraning Course
Dorota 8th April 2016

2. zadłużenie
3. wierzytelność


Jak duże są koszty zabezpieczenia wierzytelności?

English-słownictwo policyjne - 10

debt w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

nurse
host