słownik angielski - polski

English - język polski

demand

po polsku:

1. popyt


Popyt na nowe auta wzrósł o 15%
Popyt na ropę wzrósł ostatnio o 0,5%.
W tym regionie jest duże zapotrzebowanie na nasze usługi.
a demand for higher pay
the amount of a product or service that people want, or the fact that they want it

Słówka z maili - angielski
Proffesor Henry - wszystkie
państwo i społeczeństwo
państwo i społeczeństwo
LONGMAN Matura rozszerzona - Państwo i społeczeństwo

2. żądanie


something that you have to do, often something that is difficult or unpleasant
task
to jest trudne zadanie
to perform/carry out/complete/undertake a task
wykonać zadania

Moja pierwsza lekcja
Słówka kupowanie
Matura Explorer Module 1C
ZAKUPY I USŁUGI
bl praca cz2

3. zapotrzebowanie


Czy potrzebują Państwo papier?
Zapotrzebowanie - oficjalny wniosek, aby kupić coś (np. krzesło) lub skorzystać z danej usługi (np. szkolenia oferowanego przez zewnętrznego operatora).
moje zapotrzebowanie na słońce zostało zaspokojone.
zapotrzebowanie na usługi

Angielski unit 4
kolokwium 17.05
unit 11 spoleczenstwo panstwo
economic activity
Słówka - test 1

4. Żądaćmoj angielski
My first lesson
technical English 14
Moja pierwsza lekcja
zestaw nr 14 (31)

5. wymagać


to need someone or something
wymagany
wymagać czegoś od kogoś lub czegoś
wymagać czegoś od kogoś lub wymagać czegoś od czegoś
Żądam od ciebie podjęcia decyzji.

Słówka do Uli
Regular verbs
Angielski PK
październik 2018
Moja pierwsza lekcja

6. wymaganie


Głównym celem jest zaspokojenie wymagań klienta.
Jakie wymagania musi się spełnić?
Minimalnymi wymogami są: dwa języki obce, dyplom ukończenia studiów i dobre zdrowie.
Warunek lub umiejętność potrzebna użytkownikowi do rozwiązania problemu lub osiągnięcia celu, które system musi spełniać lub posiadać, aby wypełnić założenia umowy, standardu, specyfikacji lub innego formalnego dokumentu.

Kartkówka 3 - Soil
The only way is forward

7. domagaćlanguage knowledge 4

8. zażądać


Ona zażądała spotkania się z menadżerem.
Zażądał funduszy od komitetu.
Zażądał spotkania z kierownikiem.

Reporting verbs

9. domagać się


Chcemy domagać się odszkodowania.
Chcemy zażądać odszkodowania.
Nikt nie domagał się tych pieniędzy.
Powinieneś domagać się tego, co twoje.
Strajkujący domagają się podwyższenia pensji.

special introducy verbs
Dj Antoine's biography

demand w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku