słownik angielski - polski

English - język polski

establish

po polsku:

1. ustanowić


Rząd ustanowił nowe prawo.
To przesiębiorstwo ustanowiono w 1992

listy 1-5,10
4 IT_3_Databases
legal english
Słówka tuttisa
Legal English

2. zakładać


Zakładam że ty też przyjdziesz.

Słówka do Uli
angielski 08.12.15
wos polityka 2
8 Production
Państwo i społeczeństwo

3. ustanawiać


Niektórzy posłowie byli za ideą ustanowienia "limitów nielegalnych imigrantów”.
Niektórzy posłowie głosowali za ideą ustanowienia "limitów nielegalnych imigrantów”.
Niektórzy posłowie wyrazili ideę ustanowienia "limitów nielegalnych imigrantów”.
Pani Prezydent jest odpowiedzialny za ustalenie prawa.
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

UNIT 6/7- PAYING THE PRICE
Moja pierwsza lekcja
🔴4a, pv with on, space
lekcja 3 słownictwo wojskowe
Atomic design

4. ustalać


rozdzielnie złożony
ustalać modę
ustalić szczegóły
wskaźniki określają stopień
Śledczy wziąż próbują ustalić przyczynę pożaru

Ang dodatkowy
Moja pierwsza lekcja
1.2. Parents and children
Normy 28.12.2017
KOLOKWIUM NR 2

5. ustawić


Pomóżcie mi ustawić maszynę!
Zapomniałem ustawić budzik.
Zasada: "u" na początku wyrazu
negocjować
ustawić

Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
angielski na kolokwium

6. tworzyć


Stworzyłem przepis na nową sałatkę.
schuf
stworzyć strategię
stworzyć warunki, atmosferę
x

podręcznik 4
2 Work and motivation
4 Managing across cultures
spr angielski
Direct Method For English Book 4 unit 24, 23, 22

7. ustanawiać zakładać
8. ustalenia


Ustalenia okazały się bezużyteczne.
Wszystkie ustalenia są oparte o anonimowe źródła, co uniemożliwia ich weryfikację.
aranżacje
tworzenie i zmiana ustaleń

angielski matura success upper intermediate dział ...
national stereotypes

9. ugruntować


zachęcać

Vocabulary koło 1
Unit 2 i 3 -
podstawowe 4

establish w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku