słownik angielski - polski

English - język polski

estimate

po polsku:

1. szacowanieIntermediatePlus 1-6
nauka i technika
Medyn Kolos 1 Semestr 2
Reasonable faith #1
IELTS - reading

2. kosztorysbudownictwo, zbrojarz, cieśla
Essential A-Z of business law
unit 4,5,6/book 2
budowa slowka angielski
budowa slowka angielski

3. szacować


Szcujemy wzrost na poziomie 40%
Who can estimate how many people will come?
Zniszczenia spowodowane powodzią są szacowane na 10 milionów dolarów.
szacujemy szacowaliśmy będziemy szacować
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

nauka i technika
Nauka i technika
New Matura Success, Upper Intermediate, Unit 7
5.) słówka cz.1
Nature's Fury✨🌞🔥🌧

4. ocenić


Musimy ocenić wyniki naszych pracowników.
Nasz wewnętrzny zespół projektowy ocenia obszar rozwoju, w celu uzyskania najlepszego układu (pracowania graficznego) wyposażenia.
Nie można ocenić tych wyników bez wiedzy odnośnie zastosowanych metod badawczych.
oceniać po wyglądzie
ocenić własność

Euronews 0003 - 15.04.2015r
Praca excellence matura rozszerzenie
Unit 2 Książka

5. wycena


Przygotowywałem szczegółową wycenę z podziałem na etapy
Wycena szkód zostanie dokonana przez rzeczoznawcę ubezpieczeniowego.
Wycena wahała się pomiędzy 20 a 25 milionami.
odwołać proces wyceny
the price that someone says they will charge you for doing a particular piece of work

Angielski P&G
słownik biznesmena, cz6.

6. szacunek


Mam dla pana ogromny szacunek, ale to wszystko wydarzyło się tak nagle i potajemnie, przy całkowitym braku przejrzystości.
Tom nie szanuje Mary / Tom jest jednym z najbardziej szanowanych mężczyzn w świecie biznesu
Zawsze miałem szacunek do mojego nauczyciela historii.
bardzo szanuje swoją matkę
szacunek

business words
Week 4 Level 2

estimate w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

supply
evidence
approach