słownik angielski - polski

English - język polski

evidence

po polsku:

1. dowody


Policja zebrała wystarczająco dużo dowodów, żeby go skazać.
The evidence is upsetting.

Zdrowie, Nauka i Technika
Państwo i społeczeństwo
Dział XIV (Państwo i społeczeństwo)
Państwo i społeczeństwo
nauka i technika

2. materiał dowodowySLOWKA IELTS
Moduł 2 - Państwo i społeczeństwo
Państwo i społecześtwo
Moduł 2 - Państwo i społeczeństwo
Państwo i społeczeństwo

3. dowód


Potrzebuję twojego paszportu na potwierdzenie tożsamości
Został uniewiniony z braku dowodów
dostarczyć dowód na coś
dowód/ potwierdzenie adresu
facts, statements, or objects that help to prove whether or not someone has committed a crime

2016 semestr 2
Headway interediate Unit 5
Nauka i technika 1
USEFUL WORDS AND PHRASES IN FILE4
Unit 14: Law

evidence w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

hair
window
brother
period
course