słownik angielski - polski

English - język polski

expect

po polsku:

1. oczekiwać


look forward to seeing
oczekuję na twoja odpowiedź
oczekuję poprawy warunków bytowych
oczekuję, że otrzymam pełny zwrot
stała korzyść

ELO ELO 4 2 0
ANIA październik 2014
Moja pierwsza lekcja
Słowotwórstwo 1
słówka podst. cz4

2. spodziewać sięMoja pierwsza lekcja
ang, slownictwo
unit 3 experiences
2 słówka dziennie
Moja lekcja 22

3. przypuszczać


Sądzę ze to pozwoli być może bardziej ujawnić się prawdziwemu ja
ja przypuszczam
nie sądze
przypuszczam że tak
sospechar, creer, imaginar

16 Mines - fires, explosions
Artykuł ISEL: Check-in