słownik angielski - polski

English - język polski

famous

po polsku:

1. słynny


On jest najsłynniejszym specjalistą.

Bernadetta-stage 5
słowka 2 semestr
sprawdzian szóstoklasisty 9
Longman słówka kultura wszystkie slowka kultura lo...
ANGIELSKI - LEKCJA 7

2. sława


Szybko zbobył sławę
Są znani z bycia niestałym
Sława tej restauracji rosła każdego dnia.
admiration and praise that you get because you have done something impressive
zdobyć [zyskać] [sobie] sławę przez coś

Klasa 5 - szkoła
Moja pierwsza lekcja
dział 4 i 5 😍
Angielski- Sprawdzian
cechy charakteru

3. znani