słownik angielski - polski

English - język polski

forget

po polsku:

1. zapominać


vergaß
zapomniałem
zapomniałem co chciałem powiedzieć
zapomnieć zadania domowego
zapomnij o tym!

Słowniki ISEL part1
1. Autoprezentacja, nawiązywanie kontaktów. – B1
New English Zone 3 -słówka
Elementary 2 Unit 2
2000_D_F slow

2. zapomnieć


Zapomniałam zapytać.
Zapomniałam zrobić zakupy.
forgot
zapomniałem jego adresu
zapomniałem panu powiedzieć, że...

Czasowniki nie regóralne wrzesień 2016
Czasowniki Nieregularne
odmiana czasowników nieregularnych 1
Moja pierwsza lekcja

forget w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

fly