słownik angielski - polski

English - język polski

impact

po polsku:

1. wpływ


to może mieć negatywny wpływ na wzrost gospodarczy
wpływać na coś
wywierać wpływ na
wzory
Środki masowego przekazu mają duży wpływ na dzisiejsze społeczeństwo.

Nowe słówka 02
Moja pierwsza lekcja
Ciekawe wyrażenia
Angielski w klasie II gimnazjum English plus
ANGIELSKI - LEKCJA 33

2. uderzenie


Siła uderzenia rzuciła ich na ziemię.
Uderzenie było tak silne, że Luca upadł na ziemię.
Zrobiłeś to za jednym uderzeniem.
tętno osiemdziesięciu uderzeń na minutę
uderzenie pięścią/kopnięcie

Angielski Unit 4
Moja pierwsza lekcja
angielski 1,2
My first lesson
angielski egzamin cz.2

3. mieć wpływ


Nie mam wpływu na to, że jestem taki boski.
Pogoda ma wpływ na taki business.
Prace Shakespear`a mają wpływ na wiele pokoleń.
mieć wpływ na produktywność
Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie narusza ustawowych praw konsumenta.

chapter 3 mechanical
Avalanches słówka
Mature Prime Time 6c, e, f, h,i

4. siła oddziaływaniaszkoła angielski 27.11.2013

5. wpływ na


(Nie mam żadnego wpływu na decyzję szefa.)
Jaki jest wpływ pieniędzy na człowieka?
Jaki jest wpływ zanieczyszczeń na środowisko?
Nie mam żadnego wpływu na decyzję szefa.
powerful effect that sth, especially sth new, has on a situastion or person

słówka CAE(wrzesień)
Unit 6 cz. 3
Słówka z prezentacji

6. wstrząs


-a sudden forceful or unpleasant shake or movement
Dziewczynka ma wstrząs mózgu od upadku na głowę


7. siła uderzenia
8. wpływać


Sometimes I have to influence my colleagues to finish the project.
Strajk kierowców autobusów wpłynął na ruch uliczny.
To jest osoba która będzie w stanie na niego wpłynąć.
To może mieć wpływ na Twoją odpowiedz.
łatwo na nią wywrzeć wpływ

słówka ze słuchania
Moja pierwsza lekcja

9. udar


Death of brain cells due to lack of oxygen
a medical condition in which blood is suddenly blocked and cannot reach the brain, or in which a blood vessel in the brain breaks, often causing a loss of the ability to speak or to move particular muscles

Wytrzymałość materiałów-1

10. wrażenie


an opinion or feeling that you have about someone or something you have seen but do not know very well
kraj sprawia wrażenie jednolitego
pierwsze wrażenie
robić wrażenie
widok

7 future homes

impact w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

increase
consider
survey