słownik angielski - polski

English - język polski

independent

po polsku:

1. niezależny


W roku 1947 Indie stały się niezależnym państwem.
jego syn jest bardzo niezależny.
niezależny
samodzielny
założyć własną firmę

distrebution 2
Profi Lingua b1
nie usuwaj lekcji
dział 1 angielski
crossing borders

2. samodzielny


Musisz rozwiązać to zadanie samodzielnie.
Niektórzy pracownicy są w stanie samodzielnie wykonywać powierzone im zadania
She is a single mother who is self-reliant and responsible.
Stałam się samodzielna (założyłam własną firmę).
W dzisejszych czasach studencia są mniej samodzielni niż w przeszłości.

unit 11 zdrowie (kartka)
macmillan zdrowie
Zdrowie macmillan
Unit 11 Basic
Unit 11 ZDROWIE pod

3. niezależny od


Dziś John jest całkowicie niezależny.

Moja pierwsza lekcja

4. niepodległy


.
Szukamy niezależnych i odpowiedzialnych ludzi na to stanowisko.
To niepodległy kraj.

New English File Intermediate Unit 1
Struktura państwa i urzędy
Aneta 16th Feb 2015 (3)
państwo i społeczeństwo
negative prefixes

independent w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

independent
child