słownik angielski - polski

English - język polski

insecure

po polsku:

1. niepewny siebie


Jerry jest niepewny siebie w związku z jego wagą.
Nie powinieneś czuć się niepewny siebie ze względu na swoje wady
On jest niepewny siebie, zawsze martwi się tym co ludzie o nim myślą.
tJerry’s pretty self-conscious about hisweight.

ANIA marzec 2014
Słownictwo I
Nailing negotiations
1. STANAG 6001 level 2 - Personality, character, f...
cechy charakteru

2. niepewneEnglish File Intermediate
dom i człowiek
czlowiek podstawa
Cechy charakteru z przykładami
człowiek angl

3. niebezpieczny


niebezpieczna okolica
niebezpieczna trasa
niebezpieczne życie nurka
podoż jest niebezpieczna
to jest niebezpieczne.

kolokwium 1 angielski sem 2
buying a flat

4. niepewność


członkowie społeczności czują się niekomfortowo z niepewnością
falta de certeza o confianza
niepewność jest stresująca
niepewność o przyszłość spowodowana przez ekonomiczne turbulencje
the fact that something is not known or has not been decided

Activate! (friends & family; Was I a bully, too?)

5. niezabezpieczonyANIA kwiecień 2016 KOLOKACJE
Ryszki Fiszki

6. niespokojny


worried and nervous