słownik angielski - polski

English - język polski

instead

po polsku:

1. zamiast


Zdecydowaliśmy wziać ślub latem zamiast wiosną.
Zobaczcie. ~~~ Jeśli można pokazać zamiast tylko opisywać - cały problem znika
zamiast
zamiast czegoś
łączy się tylko z GEnITIVEM (II P)

Moja pierwsza lekcja
Kwiecień 2017
Moja pierwsza lekcja
matura maj 2017
Same or Different 1.2

2. w zamian


Co dostanę w zamian.
Co mogę dać ci w zamian
Pomogę ci z pracą domową w zamian za słodycze.
Zaprosił ją zamiast mnie.
o

Noble Nuances
Shopping for a party
Unite 3 Lesson 3
Angielski moduł 1
careers time

3. natomiast


Ja natomiast uważam, że pierwszeństwo powinny mieć wspólne interesy obywateli Europy.
Traktujesz sprawę lekko, a ja nigdy nie byłem bardziej poważny.
W roku 2000 agencje te zatrudniały 1 219 ludzi, dziś natomiast zatrudniają 4 794 pracowników.
Wasza znajoma ma natomiast 2 psy, z którymi wychodzi co rano [na spacer].
inni natomiast twierdzą [są zdania], że...

BBC unit 3,4

instead w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku