słownik angielski - polski

English - język polski

introduce

po polsku:

1. wprowadzać


Wprowadzimy zniżkę, by zadowolić naszych klientów.
Wprowadź dane do tego formularza online
chciałbym wprowadzić następujący temat
wprowadzamy wprowadzaliśmy będziemy wprowadzać
wprowadzić nowy produkt na rynek

moj angielski
Dom, życie, rodzina
Moja pierwsza lekcja
fitness and health
Module 1 B1+/B2

2. Przedstawić


Kiedy zaczniesz coś jak budowanie domu, będziesz kiedykolwiek przedstawiał w swojej wyobraźni jak to miejsce będzie wyglądało kiedy będzie skończone?
Przedstawiam wam mój ostatni wynalazek.
Przedstawimy zespół i przypadek
proszę się przedstawić
to suggest something, often to another person who will then make a decision

Słówka do Uli
new exam connections 3 -słowka cz. 1
3. Gathering information Coursebook
Praca klasowa
New Inspiration unit 6

3. przedstawić się


Powinieneś pójść się przedstawić.
Powinieneś się przedstawić.
Proszę pozwolić mi się przedstawić.
zatrudniać się, zajmować się

Praca- słówka
Repetytorium z testami unit 4
zawodowy angielski
New English File 1A
wyjaśniając swoją pracę

4. przedstawić kogoś


On przedstawił swoją przyjaciółkę.

Elita, sb r. 10-kopia
kartkowka wrzesien
Czasowniki regularne 1
czasowniki regularne

5. zapoznać


Chce zapoznać osobiście się z pracą wszystkich działów w ciągu najbliższego tygodnia.
Pierwszego dnia w biurze po prostu zapoznaj się ze wszystkimi zadaniami, a właściwą pracę zaczniesz jutro.
Powinieneś zapoznać się z zasadami.
zapoznaję się z książką

Vocabulary Bank - Family & Social Life (słówka z c...
Book " The Perfume of Death"

6. wprowadzaróżnice kulturowe

7. wprowadzić coś


Spółka wprowadziła dni "bez krawata" (bez formalnych ubrań).

Moja pierwsza lekcja

introduce w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku