słownik angielski - polski

English - język polski

judge

po polsku:

1. sędziMP- słownictwo maturalne.
9-15 repetytorium
Oxford i LONGMAN matura rozszerzona, rozdz. 12 - p...
str 100 i 101
new exam connections 3 -słowka cz. 1

2. osądzać


to write or produce a play, book, film etc that happens in a particular time or place

Matura Solutions-czerwona- 1-6
Keep the spirit 2
ANGIELSKI - LEKCJA 29
New matura success Unit 9 Feelings
The real you

3. jurorin the spotlight
Fact and fiction
fact and fiction
7 slowka pon 2 kolumna
Fact and fiction

4. sądzić


Muszę posadzić trochę pomidorów w ogrodzie.
Mój tata chce zasadzić kwiaty.
Zasadziem jabłoń w ogrodzie.
Zasadził to drzewo dziesięć lat temu.
sadzić drzewa

Moja pierwsza lekcja
Matura Masters pre-intermediate słówka Unit 2
Moja pierwsza lekcja
Voca 100# V.1
unit 6 podręcznik

5. ocenić


Musimy ocenić wyniki naszych pracowników.
Nasz wewnętrzny zespół projektowy ocenia obszar rozwoju, w celu uzyskania najlepszego układu (pracowania graficznego) wyposażenia.
Nie można ocenić tych wyników bez wiedzy odnośnie zastosowanych metod badawczych.
oceniać po wyglądzie
ocenić własność

slowka unit 7
perfect english society
Law and Order, Music
TV shows programy i widowiska telewizyjne
24. Życie bez pieniędzy