słownik angielski - polski

English - język polski

know

po polsku:

1. widzieć


widział
widzieć las
widzisz mnie?
widzisz to?
widzę

Nowe słówka 02
Mama Ang 2017-01-25 SP2 Ag
Starters A-Z Word List
Elementary 2 Unit 2
twój angielski podstawa 1/4

2. znać


s
tunnen, tunnet, tuntee, tunnemme, tunnette, tuntevat, en tunne,. imp. tunsin, tunsit, tunsi, tunsimme, tunsitte, tunsivat, en tuntenut, emme tunteneet
znam ją z widzenia
znasz już innych?
znać swój fach

Zeszyt 61-70
trudne sytuacje ingla
Podstawowe słowa angielskie
czasowniki nieregularne
Czasowniki statyczne

3. umieć


Zasada: "u" na początku wyrazu
able
nie chce wiedzieć więcej
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
уметь

o samym sobie

4. wie


On myśli, że wie wszystko.
Wie heißt er?


5. wiedzieć znaćczasowniki statyczne
czasowniki nieregularne I
czasowniki cz. teraźn.
Ogólne (pytania)

6. know


noł
praktyczna umiejętność lub wiedza w zakresie technologii produkcji lub technik zarządzania
wiedza specjalistyczna
wiedzieć, znać
wiedzieć, znać, umieć. Let me know if you're going to the party.


know w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

give
come
pay
have
say
get