słownik angielski - polski

English - język polski

maintain

po polsku:

1. utrzymać


musimy utrzymywać bliskie powiązania między przemysłem a szkołami
upheld
utrzymaliśmy utrzymamy
w mojej pracy nadzoruje utrzymywanie urządzeń i maszyn
zachować

IntermediatePlus 7-10
personal data
Kolokwium 1 semestr
zasady sprzedazy
ang z grabcia

2. konserwowaćrepetytorium maturalne 2015 macmillan DOM
Moja pierwsza lekcja
egzamin techniczny
Moja pierwsza lekcja
słowka na test

3. utrzymywać


to maintain one's innocence
to maintain that...
utrzymać koszty
utrzymujemy utrzymywaliśmy będziemy utrzymywać
utrzymuję że ona cały czas miała rację

Intermediate 1
High maths abilities. Bad school lives.
01 Word list

4. podtrzymywać


Podtrzymywać nadzieję.
Próbuję podtrzymać waszą uwagę.
sustenar, conservar, sostener
zrównoważone źródła
żywo reagujący

English in medicine
Express Publishing repetytorium poziom rozszerzony...
2c Work and lifestyle
features of human body

5. dbać o coś


On nie dba o moje uczucia.
mało zależało mi na domu i ogrodzie
to care about someone or something


6. zachować


utrzymuje, że zdrowsze
zachowaj paragon
zachowaj spokój
zachować dystans
zachować niskie koszty

Moja pierwsza lekcja

7. utrzymanie


"utrzymać
Jest odpowiedzialny za utrzymanie bazy danych.
utrzymać, zachować, konserwować, podtrzymywać, twi
utrzymywać kogoś

słówka angielski sandra

8. zachowywać


A im więcej nierówności w społeczeństwie, tym większa skłonność do stosowania kary śmierci.
Powtarzaj nowe słowa, jeśli chcesz zachować je w pamięci.
Rób regularne powtórki, jeśli chcesz zachować w pamięci nowe słowa.
coś jest utrzymane w dobrym stanie

smart time 3 unit 4

9. utrzymywać konserwowaćsłownik tematyczny 2
Macmillan 2. House

10. twierdzić


to say that something is true, even though there is no definite proof
twierdziła, że jest niewinna
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
x
z uporem twierdził, że...

7 - communication
To kill a mockingbird

11. podtrzymaćAngielski umlub dietetyka donesch-jeżo english for...

maintain w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku