słownik angielski - polski

English - język polski

opposite

po polsku:

1. naprzeciwko


naprzeciwko kina
naprzeciwko poczty
przed
szafa jest naprzeciwko kanapy
łączy się tylko z DATIVEM (III p.)

słownictwo do FCE - słówka ze zdań
Moja pierwsza lekcja
Lekcja uniwersalna
Extra English Lesson Monday 17:00
Moja pierwsza lekcja

2. przeciwieństwo


biegun
indica oposición, contrariedad o pugna entre personas o cosas
przeciwnie
wprost przeciwnie
wręcz przeciwnie, to było całkowicie nieoczekiwane

słówka kwiecień
fiszki Artura
kl. 1 unit 1
Wordlist Unit 1
2 sprawdzian Pre-Inermidiet

3. przeciwnypeptic ulcers
Ciało, przymiotniki- człowiek
mm1 u. 1 słówka
struktura atomu
KORKI zeszyt

4. naprzeciw


Lojalność względem rządu rośnie.
Ratusz jest na przeciwko biblioteki.
przykład ze słówkiem

1. informacja
28.03.17 Gacek

5. na wprostMoja pierwsza lekcja

opposite w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

near
behind
above
over