słownik angielski - polski

English - język polski

opposite

po polsku:

1. naprzeciwko


naprzeciwko kina
naprzeciwko poczty
przed
szafa jest naprzeciwko kanapy
łączy się tylko z DATIVEM (III p.)

słownictwo do FCE - słówka ze zdań
Moja pierwsza lekcja
Lekcja uniwersalna
Extra English Lesson Monday 17:00
Moja pierwsza lekcja

2. przeciwieństwo


biegun
indica oposición, contrariedad o pugna entre personas o cosas
przeciwnie
wprost przeciwnie
wręcz przeciwnie, to było całkowicie nieoczekiwane

słówka kwiecień
fiszki Artura
kl. 1 unit 1
Wordlist Unit 1
gateway 3 dział 2

3. przeciwnypeptic ulcers
Ciało, przymiotniki- człowiek
mm1 u. 1 słówka
struktura atomu
A07, 23.11.2015

4. naprzeciw


Lojalność względem rządu rośnie.
Ratusz jest na przeciwko biblioteki.
przykład ze słówkiem

sprawdzian U2
1. informacja
28.03.17 Gacek

5. na wprostMoja pierwsza lekcja

opposite w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

near
behind
above
over