słownik angielski - polski

English - język polski

order

po polsku:

1. zmówienie1000 najczęstszych czasowników
Nowe słówka 02
1.4 An ordinary
business words
Pierwsze słowka

2. zamówićNew Matura Success 1-2
Dział 6 żywienie
masło masło 123
Bank Słów Żywienie B1
żywienie, zakupy i usługi

3. zamawiać


Zamówiłeś kawę dla mnie?
Zmówiliśmy super spaghetti.
Zmówił czas u dentysty
ale zamówiłem mu piwo, a teraz to miejsce jest bardziej samotne
zamówić pośiłek

MP- słownictwo maturalne.
1-8 repetytorium
twój angielski podstawa 2/4
SHOPPING AND SERVICES
zakupy (rep. 59)

4. prządeksłówka kwiecień
Callan stage 7
Słówka do Uli
Callan new 7 stage lesson 97-107
Oxford Excellence for Matura- Dom

5. rozkaz


Będę przyjmowała rozkazy tylko od mojego dowódcy.
mandato que se debe obedecer
orden, mandamiento
Żołnierz odmawia wykonania rozkazu.

kolokwium 17.05
Napotkane słówka
ANGIELSKI - LEKCJA 52
34 WAR & PEACE, the army, weapons
Macmillan 1. Człowiek EXTRA

6. kolejność


Spójrzmy na kolejność robót do wykonania.
Teraz jest twoja kolej.
w następującej kolejności
we właściwej kolejności
очередь

różne zwroty (praca)
chemia dział 3
wszystkie dziedziny
3. STANAG 6001 level 2 - strong adjectives, advent...
slowka 1 angielski

7. Rozkazać


Lekarz rozkazał jej zostać w łóżku przez tydzień.
Oficer rozkazał zatrzymanie samochodu.
On rozkazał wstrzymać ogień.
befahl
nakazywać komuś surowe milczenie

czasowniki i wygląd
angielski modul 3 and 4
unit 1 klasa 8
Jane Eyre 3-5
Reporting verbs

8. polecenieLekcja uniwersalna
Ekonomiczne 1
podróżowanie i turystyka

9. rozkazywać


Rozkazuję ci iść!
Rozkazuję ci zostać!
befahl
czas przeszły
nie masz prawa mi rozkazywać!

Słówka z maili - angielski
matasek 35 i 39
Słówek.pl cd
SŁOWNICTWO 33 (KWIECIEŃ 2014)
SŁOWNICTWO 28 (LISTOPAD 2013)

10. zlecenie


Przepraszam, ale muszę wykonać zlecenie.
Wkonanie tego zlecenie było znacznie poniżej wyznaczonego przez Was standardu.

Polerowicz kartkówka
j. angielski zawodowy 18.09.2018
company structure (rozdział 3)
angielski zawodowy pojęcia 1
ekonomia cz.1

11. nakazaćregular verbs
Unit 7 vocabulary
Mowa zależna - czasowniki
mowa zależna (czasowniki)

12. zakonANGIELSKI - LEKCJA 49
slownictwo 4
56 RELIGION - religions & denominations, temples &...
RELIGION and MAGIC
34 - religia

13. kazać


Powinieneś robić, co ci każą.
The teacher told the students to be quiet during the exam.
bade (bid)
coś komuś innemu kazać zrobić
zostawiać

Mowa zależną
mowa zależna

14. order


I've received a commission to write a script for the BBC.
[ˈɔːdə] *oode
kolejność, porządek, ład, rozkaz, polecenie, zamówienie
make
order


15. porządkować


On nigdy nie porządkuje swojego pokoju.

Man Cave Decor

16. rząd


Rząd przeprowadza reformy
pod rząd


17. nakazThe world is what you make it
Litigation and arbitration

18. zlecać


I've been commissioned to write a song for their wedding.
to arrange for someone to do a piece of work
zlecić zadanie

dalej słówka
1. Banking Vocabulary - Revision

19. ład
order w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

tip
waiter