słownik angielski - polski

English - język polski

persuade

po polsku:

1. namawiać


Zachęcił mnie do zmiany pracy.
nalegał Gared, kiedy las zaczał pogrążać się w mroku.
nekst
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
uzasadnić

IntermediatePlus 1-6
Vocabulary Unit 2
Moja pierwsza lekcja
Moja pierwsza lekcja
słówka z lekcji

2. namówić


kibice zagrzewali swych faworytów do walki
to encourage, to persuade

Angielski rózne 2
rozdzisl 5 cd.
Vocabulary vol 3.
rozdział 1 upper

3. przekonywać


przekonalem go by nie wychodzil
przekonać kogoś o czymś/że...
przekonałem go, o mojej niewinności
przekonywać się o czymś
to make sb do sth by giving them good reasons

moj angielski
zestaw numer 7 (25)
Moja pierwsza lekcja

4. przekonać


Your explanation didn't convince me.

unit 1 słówka
susza i przeciąg
rozdzial pierwszy
Lekcja 10-2017

5. nakłaniać


Jego rodzice nakłonili go, aby zrezygnował z zamiaru studiowania sztuki.

Część pięć c
Unit 5C the media up

persuade w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

refuse
allow
ask
admit
agree
deny