słownik polski - angielski

język polski - English

pomimo

po angielsku:

1. despite


he plays basketball brilliantly
in spite of
pomimo, niezależnie
przykład ze słówkiem
◦Despite the distance, I visit them every week.

Najważniejsze słówka - 2000 Frekwencyjne
direct english 3
2000 najczęściej używanych angielskich słów cz. I
Academic Word List
Słownik 2000 ABC

2. in spit ofNew English File - część 1.
Rozdziały 7 i 8
z angielskiego 7B
ID CARDS, BIOMETRIC ID
Language summary

3. in spite


This clock is fast

9.4 Drive in Britain
Email etiquette - słówka angielskie
Divine 7.02.2017. Ga 2,11-3,14
Divine czw. oktawa Wielkanoc 1Ptr 3,1-17

4. despite of


He went out despite the rain.

A107, 09.02.2016

5. notwithstanding


Notwithstanding some minor financial problems, the company has had a successful year. Movie quote: This is what you do the best your recent legal mishap notwithstanding.
Notwithstanding the differences, there are clear similarities in all of the world's religions.
Notwithstanding the low price, I wouldn't buy it. We went to the beach, the rain notwithstanding.
despite
she is a charming person, her opinions notwithstanding

An Essential A-Z of Business Law
wyrażenia ogólne
3 piździernik

6. althoughrozdział nr 1B upper- intermediate

7. even though


I like her, even though she can be annoying at times.
Most of us ignore this good advice, even though we know it to be true.
Our coach was proud of us even though we lost the game.
even though she was ill, she went to school.
przykład ze słówkiem

test luk sterowanych
prepositions 29 grammar