słownik polski - angielski

język polski - English

pracobiorca

po angielsku:

1. employee


işçi
pracownik
the unenployed
works in a company
çalışan

English for HR