słownik angielski - polski

English - język polski

quiet

po polsku:

1. CichyCzłowiek kl. 4tech
Elementary 1 Unit 4 and Unit 5
DZIAŁ CZŁOWIEK
Słówka unit 1 podręcznik
czlowiek (na dodatkowy angielski)

2. spokojny


Uspokój się!
simple lifestyle.
to jest spokojna, miła osoba.
tranquilo, sosegado, calmoso
tłumaczenie przykładu ze słówkiem

Człowiek i Dom
Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Charac...
człowiek bank słów j. angielski
2. czynności
cechy osobowości i charakter

3. cisza


Jest cisza.
W kosmosie zawsze jest cisza
W kosmosie zawsze jest cisza.
W pokoju zapadła cisza.
Zapadła niezręczna cisza.

Smart time unit 1
kartkówka 1 i 2
angielski słówka z kartkówek
słowka na sprawdzian
z002A dorastanie cd

4. cichy spokojnysprawdzian 1
cechy charakteru snie
cechy charakteru
character/cechy charakteru
cechy charakteru

5. spokój


W końcu mam trochę spokoju.
Wszyscy pragną spokoju (spokojnej miłości)
rozkoszuje się spokojem nad rodzimym
rozkoszuje się spokojem nad rodzimym Chimzee
środek nasenny, uspokajający

Wieś - The Countryside
angielski kartkowka 2
The countryside

6. małomówny


Czytając między wierszami, przypuszczałam, że jest nadal małomówna z policją.
Kiedy Jack pije zmienia się z osoby bardzo małomównej do bardzo gadatliwej
Można stwierdzić, że jest małomówny - nigdy z nikim nie rozmawia.
Nie zrozum mnie źle. Nie twierdzę, że jest gburem, ale sam przyznasz, że był raczej małomówny.

3 Personality

quiet w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku