słownik angielski - polski

English - język polski

raise

po polsku:

1. podnieśćNowe słówka 02
moj angielski
Moja pierwsza lekcja
II gimnazjum
Moja pierwsza lekcja

2. zbierać


plon
zbierać informacje
zbierać kwiaty
zbierać owoce, odcinać kupony
zbierać pieniądze

Spend or save? + Changins lives
food and cooking
unit 2 praca
Gateway plus 4- Unit 2
Unit 2 - Work experience

3. wychować


Po śmierci matki dzieci były wychowywane przez ciotkę.
She was brought up to respect other people.
We were brought up to respect the elderly.
Została wychowana w szacunku do innych ludzi
wychowywał się w bardzo biednej rodzinie

powtórka 0-5
socjal life/people
Życie rodzinne i towarzyskie
angielski rozszerzenie 5
czasowniki nieregularne

4. wychowywać


ona była wychowana przez jej dziadków
ona została wychowana przez jej dziadków
to take care of a child until he or she becomes an adult
wychowywać
wychowywać dzieci

Słówka do Uli
kropa kurwa 5
Vocabulary 4
Regular verbs
Comfort food

5. podnosić


hob
if something heightens a feeling or emotion, or if a feeling or emotion heightens, it becomes stronger
podnieść pensję
podnosić z ziemi
stieg

Body, feelings
Tools, shapes.
Moja lekcja 1
low and order
Moja pierwsza lekcja

6. podwyżka


On awansował na menedżera i dostał podwyżkę.
Szef dał mu podwyżkę. On awansował na menedżera i dostał podwyżkę.
When can I expect a pay rise?
awansowałem i dostałem podyżkę
przykład

Profi Lingua b1
ANGIELSKI - LEKCJA 27
michau to paua
Moja pierwsza lekcja
working and employment conditions

7. zwiększyć


You can use increase from (a number) to (a number); increase by (number/percentage), icrease in value/price. Note: Don't use "increase" to refer to the level or standard of something.
Zwiększ prędkość wiercenia
boost
musieliśmy podnieść cenę do czterech euro/o cztery euro
zwiększyliśmy zwiększymy

Moja pierwsza lekcja

8. wznosić


ten budynek został wzniesiony w latach dwudziestych
to build something such as a statue or bridge

Matura Prime Time Unit 2
Z rozmówek pl-ang.
7b, smart time 3, bajojajo

9. zebrać


Ludzie zgromadzili się na ulicach, by walczyć o swoje prawa.
wyposarzenie zebrano i spakowano w magazynie

New Matura Success- Unit 9-10
distrebution 2
Wojtek wstęp (Welcome)

10. zbierać pieniądze


Wolontariusze zbierają pieniądze dla hospiscjum.
to collect money for a particular purpose
zbierać fundusze
zbierać pieniądze na akcje charytatywne

gateway 3 u.5
slowka na 16.11

11. podwyższać


Cena benzyny została podniesiona o 10%.
Cena benzyny zwiększyła się o 10%.

040B Rozmawianie o zdrowiu 2
Mood food - jedzenie wpływające na nastrój
Catching Fire - Chapter 1 (11)

12. podnieść coś


Czy możesz podjąć tą torbę z podłogi?
Jeśli spotkasz pieniądze na chodniku, podnieś je.
On podniósł brudne skarpetki z podłogi.
czy możesz podnieść książkę
podnieś rękę

Słówka tuttisa
sprawdzian dział 2
Smart Time 2 Unit 6d

13. wzrastać


Ten trend będzie wkrótce wzrastać wraz z rozwojem technologii do maksymalnego potencjału.
The temperature outside will rise
Wzrasta liczba ludzi bezrobotnych na świecie.
Zmagamy się z rosnącą konkurencją.
wzrasta wzrastał będzie wzrastał


14. unieśćA Mixed 15.04

15. podnosić zwiększaćunit 4 Body and mind

16. hodować


Tropikalne lasy deszczowe są niszczone jeżeli są ograniczeniem w zapewnieniu miejsca / przestrzeni do hodowli bydła
Zasada: "h" - inne
to produce new plants or animals from existing ones, especially in order to produce plants or animals with particular characteristics
w celach rozrodczych
zwierzęta

ANGIELSKI - LEKCJA 23
elektrownie, silniki, zboża, pierwiastki.
106. Pielęgnacja roślin

17. podnosić coś


Podnieś to opakowanie po czipsach i wyrzuć je do kosza.
Zatrzymał się, by podnieść monetę.


18. unosić
raise w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku