słownik angielski - polski

English - język polski

selfish

po polsku:

1. egoistyczny


Nauczyli się nie być tak samolubnymi.
Nigdy nie spotkałem tak egoistycznego człowieka.
Przechodzę teraz etap egoistyczny.

moduł 1 people
1.1 appearance and personality
Cechy charakteru
Our Changing World
karty pracy vol. 2

2. samolubnyIntermediatePlus 1-6
Bartek Wawer ma małego 2
cechy charakteru
My english 2
People and behaviour

3. egoista


Dlaczego jesteś takim egoistą?
egoistyczny

dodatkowe słówka
Moja pierwsza lekcja
Cechy charakteru

4. egoistyczny samolubnyMarian 22 + communication
inglisz to zło

5. samolubcechy charakteru
cechy charakteru

6. zarozumiały


blondie jest zarozumiała
headed
uwaga- czyta się tak samo jak 'żyła' (vein)
zarozumialstwo
zarozumiały, zadufany