słownik angielski - polski

English - język polski

short

po polsku:

1. niski



MP- słownictwo maturalne.
Nowe słówka 02
Człowiek, dom
Starters A-Z Word List
01 Człowiek repetytorium maturalne Longman poziom ...

2. krótki



Sanok 27.03.2013
na angielski
słówka podst. cz2
Callan adjective
Longman, dział człowiek, bank słów

3. krotki



fun for starters (11_15)

4. krótkie włosy


Moi synowie zapuszczają włosy, bo nie chcą ich mieć krótkich.
Ty masz krótkie włosy.

Ang 1 (człowiek)
1. angielski-człowiek cz.1
cechy wyglądu

5. kartkówka


Zasada: "-ów"


6. short


krótki zasięg
krótkookresowy, krótkoterminowy
something
szort
wartości dopuszczalne dla narażenia krótkookresowego


7. krótki niski



1.06 Describing physical apperance