słownik angielski - polski

English - język polski

solve

po polsku:

1. rozwiązywać


rozwiązać parlament
rozwiązał stuletnią tajemnicę skrzydeł
rozwiązywać
to do what is necessary to deal with a problem, disagreement, or difficult situation successfully
to find a solution to something that is causing difficulties

1.4 An ordinary
unit 2 praca
Unit 2 - Work experience
Przestępczość Unit 2
STA - LITerature

2. wyjaśnić


Proszę pozwolić mi wyjaśnić wszystkie problemy, z którymi mamy do czynienia.
Proszę pozwolić mi wyjaśnić wszystkie problemy.
Zamierzam wyjaśnić wam mój cel.
clarificar, explicar, demostrar
kontuar, lada


3. rozwiązać problem


Powiedź mi o sytuacji w której pomogłeś rozwiązać problem pomiędzy innymi.
Trzeba wprowadzić reformy by rozwiązać problem
Udało nam się rozwiązać kilka ważnych spraw
W najbliższym miasteczku rozwiązał problem.
find a solution

Intermediate 6-10

4. rozwiązać


to bring something to an end, especially an official organisation, a business entity or a legal relationship
trudno do rozwiązanie
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wyjaśnić; solve;
zwyciężyć chorobę

Słówka angielski
Moje fiszki J1

solve w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

solution
immediately
give