słownik angielski - polski

English - język polski

solve

po polsku:

1. rozwiązywać


rozwiązać parlament
rozwiązał stuletnią tajemnicę skrzydeł
rozwiązywać
to do what is necessary to deal with a problem, disagreement, or difficult situation successfully
to find a solution to something that is causing difficulties

1.4 An ordinary
unit 2 praca
Unit 2 - Work experience
STA - LITerature
gateway 2 unit 2

2. wyjaśnić


Proszę pozwolić mi wyjaśnić wszystkie problemy, z którymi mamy do czynienia.
Proszę pozwolić mi wyjaśnić wszystkie problemy.
Zamierzam wyjaśnić wam mój cel.
clarificar, explicar, demostrar
kontuar, lada


3. rozwiązać


to bring something to an end, especially an official organisation, a business entity or a legal relationship
trudno do rozwiązanie
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wyjaśnić; solve;
zwyciężyć chorobę

Słówka angielski
Moje fiszki J1

4. rozwiązać problem


Powiedź mi o sytuacji w której pomogłeś rozwiązać problem pomiędzy innymi.
Trzeba wprowadzić reformy by rozwiązać problem
Udało nam się rozwiązać kilka ważnych spraw
W najbliższym miasteczku rozwiązał problem.
find a solution


solve w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

solution
immediately
give