słownik angielski - polski

English - język polski

strict

po polsku:

1. Surowy


surowe mięso, warzywa
surowe ryby
surowy wyrok
tata jest surowy
w surowej formie zwanej gąbczastą

Cechy Charakteru i Osobowości - Features of Charac...
system oswiaty
CZŁOWIEK (emocje, osobowość)
SŁOWNICTWO UNIT 4
angielski Sylwia

2. ścisły



Intermediate 6-10
ciag dalszy unit 6

3. wymagający


ktoś, kto ma wysokie oczekiwania
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
wymagający
wymagający rodzaj muzyki
wymagający szef

słowka z kartek
anglik s. 183 (bez 4h 4i)
Lekcja - 5/1
Cechy pozytywne nauczycieli

4. rygorystyczny


Nasz plan musi być rygorystyczny aby był skuteczny.
Nasz plan musi być rygorystyczny, aby był skuteczny.

AC-ostatnie lekcje

5. surowy wymagający



korepetycje 1

6. dokładny



1. angielski-człowiek cz.5
Qualities of character, part 2
personality part 1

7. restrykcyjny



UPSTREAM Advanced MODULE 2