słownik angielski - polski

English - język polski

struggle

po polsku:

1. walczyć


batallar, combatir
fight - fought - fought
fought
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
walczyć o coś

1000 najczęstszych czasowników
Callan method stage 4
słówka codziennego uzytku
5 technology
Callan Method 3

2. walka


scontro violento
scontro violento\
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
walka przeciwko/z przemocą
Żałuję jednak, że ich walka o wolność obywateli jest zmienna i niespójna.

ANGIELSKI KSIĄŻKI
różne czasowniki 2
Unit 2 : Moods & Feelings
Interface 4 Unit 2
Confucius from the heart

3. zmagać się


Nigdy wcześniej nie zmagaliśmy się z takimi trudnościami

Moja pierwsza lekcja
Angielski indywidualny
Moja pierwsza lekcja
Chronicles of Narnia
Tomek 4.5 do końca 4

4. borykać sięIntermediatePlus 1-6
google slownik
anglik s. 184
PI-2 unit 3-4
dziennikarstwo 1

5. wysilać się


Mógłbyś się też raz postarać!
On wysilał się, by być radosnym.

Matura 2015 rep. Unit 3
Słownictwo szkoła
dział 3 cześć 2
Religion and politics
szkoła część 2, macmillan dział 3

6. mieć trudnościkartkówa 18.11
Vocabulary Bank-Family &Social Life
vocabulary bank family&social life rozszerzenie
unit 5 - III LO
Moja pierwsza lekcja

7. usiłować


Głównie celebryci usiłują zmienić imiona.
Ja usiłuję zrobić zadanie
Jej ostatnia próba była udana.
Ona usiłowała się uśmiechnąć.
Usiłowała powstrzymać łzy.

New Matura Solutions Unit 9 Crime scene
New Matura Solutions Matura builder unit 9
New matura solutions, unit 9
Crime scene Unit 9
lekcja 8 i 9

8. usiłować walczyć borykać się
9. zmaganiesłówka angielski(wrzesień)
United Kingdom
unit 7 czesc I
Moja pierwsza lekcja
Copenhagen - guide

10. szarpanina


muss, scuffle, hassle

Książka Filary Ziemi
56. język angielski poziom 2 STANAG czytanie i słu...

11. walczyć zmagać sięGateway 3 Unit!

struggle w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

doubt