słownik angielski - polski

English - język polski

sudden

po polsku:

1. nagłe


Przyciąganie pomiędzy Emmą i Robem było wzajemne i natychmiastowe.
The attraction between Emma and Rob had been mutual and instant.
zatrzymanie

Moja pierwsza lekcja
1. Academic Vocabulary in Use - Key adjectives str...
angielski zawodowy elektronik 3 book2 1-4

sudden w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

though
whereas