słownik angielski - polski

English - język polski

suspect

po polsku:

1. podejrzany


There were some suspicious men hanging around outside.
coś podejrzewać
coś tu śmierdzi (RYBĄ;)
nabierać podejrzeń co do kogoś/czegoś
sospechoso, supestio, hipotético

Moja pierwsza lekcja
Cechy charakteru i inne
wojtek 2018.03.28
unit 14 Państwo
Prawo i Przestępczość - Law and Crime

2. podejrzewać


Policja podejrzewa, że mer popełnił przestępstwo.
Policja podejrzewała trzy osoby, ale nikt nie został aresztowany
Wznowiono poszukiwania, ale oni podejrzewać najgorsze.
podejrzenie, przypuszczenie
to believe that something is true, especially something bad

good citizens
czasowniki zielone
Rozprawa sądowa, przestępstwa- przydatne wyrażenia

3. podejrzenie


Pan Fazakas jest podejrzany o współpracę z komunistycznymi tajnymi służbami.
Podejrzenia nie okazały się uzasadnione.
być podejrzanym, mieć podejrzenie
podejrzliwy, podejrzewać i podejrzany
uczucie podejrzliwości

leksyka c.d.
crime and law