słownik angielski - polski

English - język polski

tell

po polsku:

1. mówić komuś


Może wam powiedzieć,|kim byliście w poprzednim wcieleniu.
Mówię Ci, spodoba Ci się.
Mówiłem ci, że to prawda.

Nieregularne polskie znaczenie:)
fiszki mateusza
Angielski 1-100
Czynności - Activities
santa tell me

2. mówić


spoke
sprach
told
zdaje się, że...
ę, isz

oksford solutions unit 7,8,9
kultura angielski
czasowniki nieregularne
unit 4 sport i zdrowie
Irregular verbs base form

3. powiedz


Powiedz coś / Powiedz mi coś / A nie mówiłem

Tymek rozdział 1
more verb phrases
Project klasa 4 lekcja 1 słówka instructions wszys...
Moja lekcja 1
mam to w dupie

4. Powiedzieć


said
tel
tell something, to speak words
told
trudno powiedzieć

Słówka z czytania, Present Simple + Present Continous
English File Elementary
Project 2 Third Edition 2ABC
lesson 20-29
Odmiana czasowników nieregularnych 2

5. powiedzieć komuś


On powiedział mi
On powiedział...
Powiedział swoim przyjaciołom
powiedz mi
told

Czasowniki nie regóralne wrzesień 2016
CZASOWNIKI NIEREGULARNE - matura solutions

6. opowiadać


Powiedz mi, co się stało.
Wieczorami babcia opowiadała nam histroie ze swojego dzieciństwa
odmiana czasownika
opowiadac historie
opowiadałem o moich dzieciach

Słówka z angielskiego
Czasowniki cz. 2
Sprawdzian 2
czas niereg 3

7. kazać


Powinieneś robić, co ci każą.
The teacher told the students to be quiet during the exam.
bade (bid)
coś komuś innemu kazać zrobić
zostawiać

unit 8 Gimnazjum nr2
słówka dodatkowe do kursu podstawowego

tell w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku