słownik angielski - polski

English - język polski

term

po polsku:

1. semestr


Kiedy kończy się semestr letni?
Musisz skończyć ten projekt do końca semestru.
On jest na ósmym semestrze.
Rok akademicki składa się z 2 semstrów
The summer term begins in February

słownictwo test
Bank Słów - Szkoła
Unit 3 Szkoła
RM LONGMAN: DZIAŁ 3 SZKOŁA
anglik s. 40 szkoła pp

2. termin


Termin został ustalony na koniec miesiąca.
pracy
termin techniczny/prawny/naukowy, itd.
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
zdążyć na termin

zajęcia nr 1
4A-4B angielski
Słówka z "Harry Potter"
SpeakUP Level 10 46/1
topic vocabulary

3. określenieOn Screen - 1
Słówka medyczne #1
angielski Arleta
ANGIELSKI KOLO 1
Weather Unit 4

4. pojęcie


Profesor wytłumaczył pojęcie globalizacji.
Przykład
Ten koncept jest trudny do zrozumienia.
nie mam pojęcia
np. pojęcie struktury ekonomii

apperance and others
The wiki way
Moja lekcja 8
Hero worship part 3
ANGIELSKI DODATKOWY

5. wyraz


wyraz pochodzenia obcego

słownictwo matematyczne

6. okreskartkówka o stresie
sawicki najem

7. kadencja


Kadencja prezydenta wynosi 5 lat.
Prezydent jest wybierany na 5 letnią kadencję.
Zmierzyłem długość pokoju.
czas na jaki wybierani są posłowie do sejmu
prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych

państwo i społeczeństwo
Matura RL 23
Izabela 31st Jan 2017 #5