słownik angielski - polski

English - język polski

term

po polsku:

1. semestr


Kiedy kończy się semestr letni?
Musisz skończyć ten projekt do końca semestru.
On jest na ósmym semestrze.
Rok akademicki składa się z 2 semstrów
The summer term begins in February

słownictwo test
Bank Słów - Szkoła
Unit 3 Szkoła
RM LONGMAN: DZIAŁ 3 SZKOŁA
anglik s. 40 szkoła pp

2. termin


Termin został ustalony na koniec miesiąca.
pracy
termin techniczny/prawny/naukowy, itd.
tłumaczenie przykładu ze słówkiem
zdążyć na termin

zajęcia nr 1
4A-4B angielski
Słówka z "Harry Potter"
SpeakUP Level 10 46/1
topic vocabulary

3. określenieSłówka medyczne #1
angielski Arleta
ANGIELSKI KOLO 1
Weather Unit 4
Formal letter: leter of protest

4. pojęcie


Profesor wytłumaczył pojęcie globalizacji.
Przykład
Ten koncept jest trudny do zrozumienia.
nie mam pojęcia
np. pojęcie struktury ekonomii

apperance and others
The wiki way
Moja lekcja 8
Hero worship part 3
Social media

5. wyraz


wyraz pochodzenia obcego

słownictwo matematyczne

6. kadencja


Kadencja prezydenta wynosi 5 lat.
Prezydent jest wybierany na 5 letnią kadencję.
Zmierzyłem długość pokoju.
czas na jaki wybierani są posłowie do sejmu
prezydent jest wybierany na pięcioletnią kadencję w wyborach powszechnych

państwo i społeczeństwo
Matura RL 23
Izabela 31st Jan 2017 #5