słownik angielski - polski

English - język polski

trial

po polsku:

1. proces sądowy


(Trzecie miejsce w kwalifikacjach mi nie wystarcza.)
Procesy odbywają się w sądach.
cywilny
przystąpić do procesu sądowego, prowadzić, przegrać proces sądowy
the process of examining a case in a court of law and deciding whether someone is guilty or innocent. When a case comes to trial, it is brought to a court and the person who has been accused of a crime stands trial (=appears in court)

angielski pon/sr 18
Moja pierwsza lekcja
Państwo i społeczeństwo
Państwo i społeczeństwo
Angielski/ do powtórki

2. procesNew Matura Success 1-2
Lekcja uniwersalna
new exam connections 3 -słowka cz. 1
państwo i społeczeństwo
państwo i społeczeństwo

3. rozprawa


an official meeting held at court, usually in connection with a lawsuit; a trial

1 rok Sprwności
Moja pierwsza lekcja
A.P. 14. Państwo i społeczeństwo
Longman 14 Państwo i Społeczeństwo
Państwo i społeczeństwo

4. próba


Zdała egzamin na prawo jazdy za pierwszym razem.
metoda prób i błędów
przeprowadzić próbę
próbować
warty próby (spróbowania)

uzyteczne slowka
EASTERN TREASURE 17-22 SŁOWNICTWO
business English
Moja pierwsza lekcja
My first lesson

5. rozprawa sądowaPaństwo i społeczeństwo
luty + poprzednie
Państwo i Społeczeństwo
Beginner Unit 1
Law and Order, Music

6. proces sadowy


(Trzecie miejsce w kwalifikacjach mi nie wystarcza.)
Procesy odbywają się w sądach.
cywilny
przystąpić do procesu sądowego, prowadzić, przegrać proces sądowy
the process of examining a case in a court of law and deciding whether someone is guilty or innocent. When a case comes to trial, it is brought to a court and the person who has been accused of a crime stands trial (=appears in court)

panstwo i spoleczenstwo
state structure
insight upper intermediate b2/c1 1
PAŃSTWO I SPOLECZENSTWO wymiar sprawiedliwosci
Moja pierwsza lekcja

7. test


It is a test

My first lesson
03.09.2015 - różne

8. rozprawa sadowainheritance law
słówka na 20.09
4 strona 1 k

9. okres próbny


Będę pracować dla nich na okres próbny.
Okres próbny to czas testowania kogoś lub czegoś.
Pierwsze 90 dni zatrudnienia to zazwyczaj okres próbny.
Umowa na okres próbny może być zawarta na maksymalnie 3 miesiące.

A (business english)
JOWL (unit 6,7,8,9,10)
JOWL - unit 7,8

10. proces w sądzieCrime and punishment plus 8A
How to get away with murder
well known spoken phrases (english)

11. rozprawa procespozdro juz prawie ostatni

trial w innych słownikach

po francusku
po hiszpańsku
po niemiecku

powiązane słowa

spring
charge
chair