słownik angielski - polski

English - język polski

victim

po polsku:

1. ofiarasłówka i zwroty z lekcji
Podróżowanie i turystyka
13 ACCIDENTS & DISASTERS, natural disasters
życie społeczne
kartkówka module 5

2. poszkodowany


hałas utrudnia mi koncentrację
oszkodowany jest uprawniony do uzyskania odszkodowania.
oszukany
persona que ha padecido un daño como consecuencia de una tragedia colectiva

świat przyrody
państwo i społeczeństwo
My first lesson

3. ofiara poszkodowanyświat przyrody